مفتول تنگستن برای الکترود
مفتول تنگستن برای الکترود
چت کن
جزئیات محصول

تنگستنبا نقطه ذوب بالاسختی و خوب هدایت حرارتی و الکتریکی

تنگستن است که عمدتا در متالورژی پودر استفاده می شودروشناییالکترونیککوره های دما بالاهوا و فضاصنایع شیمیایی و شیشه سرامیک برای گرم کردن آنسایش و خوردگی شیمیایی و مقاومت ثبات.

میله تنگستنعمدتا در متالورژی پودر استفاده می شودروشناییالکترونیککوره های دما بالاهوا و فضاصنایع شیمیایی و شیشه سرامیک برای گرم کردن آنسایش و خوردگی شیمیایی و مقاومت ثبات.

CXMETمیله تنگستن خالصبا خلوص 99.95%,it تواند 2300 درجه دما را تحمل و در قسمت دیگر آن نام میالکترود تنگستنعبارتند از:الکترود تنگستن خالص,تنگستن thoriatedبرایجوشکاری تیگ.مربوطمحصولات تنگستن

ظرف مخصوص ذوب فلز تنگستن، تنگستن قایق; صفحه تنگستن;


پرس و جو